Elsbett 1-tank system til motorer med direkte pumpe dyse indsprøjtning.

Elsbett´s9 1-tank system til motorer med direkte pumpe dyse indsprøjtning er først og fremmest beregnet for anden generation af VW´s TDI og SDI motorer (findes i AUDI, VW, SEAT, SCODA og FORD). Systemet gør det muligt at køre på 100% ren rapsolie året rundt, dog skal motoren være udstyret med oliefyr for at det kan lade sig gøre i vinterhalvåret når temperaturen er under ca. 0°C. Alternativt til at anvende oliefyr kan man tilsætte 10-15% diesel til rapsolien under disse temperaturer.

Efter modificering kan man anvende rapsolie, diesel eller blandinger af rapsolie og diesel som brændstof. Rapsolien skal overholde kvalitetsstandarden herfor.

Elsbett´s modificeringskit består udelukkende af kvalitetskomponenter fra producenter som BOSCH, Hella, BERU, NGK osv., samt enkelte specialfremstillede komponenter.

Kittet indeholder følgende dele

 
Principskitse af Elsbett 1-tank system for motorer med direkte pumpe dyse indsprøjtning

Motorstyringen afmonteres og sendes til Elsbett. Varmeveksleren tilsluttes parallelt med varmeapparatet. Fra brændstoftank til varmeveksler trækkes en ny hård fremløbsslange med større dimension, og den originale fødepumpe i tanken erstattes af en ekstern pumpe. Fra varmeveksleren trækkes nye bløde brændstofslanger til det originale- og det nye brændstoffilter. Det ene filter vælges som hovedfilter og elvarmelegemet monteres herpå. Det andet filter afspærres med stophanen, og bliver herefter til reservefilter. Gløderørene udskiftes. Termokontakt og relæer installeres for styring af filtervarmer. Hvis der er installeret oliefyr 4 skal det forsynes med diesel fra separat tank. Det er en fordel at koble oliefyret ind på  returen fra varmeapparat til motoren, således at motoren opvarmes hurtigere og varmetabet inden varmeveksleren minimeres. Det nye relæsystem kan tvangsstyre oliefyret til automatisk and tænde og køre indtil motoren er varm.

Funktion:

Forudsætninger:

Typisk værktøj for montage:

Eksempler på biler konverteret med dette system:

Tilbage til oversigt over Elsbett modificeringssystemer


Fodnoter:
1)
Data fra motorstyringen udlæses og sendes til ELsbett for at blive omprogrammeret til rapsoliedrift, hvorefter de ændrede data indlæses i motorstyringen igen. I enkelte tilfælde må hele motorstyringen sendes til Elsbett. Dette er inkluderet i prisen for ombygningskittet. Grundliggende er det start- og kolddriftsparametre der korrigeres, mens motoren vil kører med originale indstillinger ved varm drift. Hvis motorstyringen evt. forud for modificeringen er ændret til at give effektforøgelse vil dette blive korrigeret tilbage til originale indstillinger, dog med en anelse  større effekt. Af hensyn til garanti og driftsikkerhed for systemet må motorstyringen ikke efterfølgende korrigeres.

2) Gløderørene er modificerede

3) Med kittet leveres et brændstoffilter med Ø80mm eller Ø90mm filterhus af stål, som passer til montage af filtervarmeren. Det vil normalt blive anvendt som hovedfilter, men hvis bilens originale filter passer til filtervarmeren kan dette benyttes som hovedfilter. Dette kan være en fordel f.eks. på VW modeller hvor returflowet fra indsprøjtningspumpen føres tilbage til brændstoffilteret.

4) Det er ikke et krav at der er installeret oliefyr, men en rigtig god ting for motoren. Opvarmning af motoren før start giver en god start og efterfølgende opvarmning bringer motoren hurtigere op på drfitstemperatur. Hvis ikke der er installeret oliefyr bør der mixes 10-15% i rapsolien om vinteren når temperaturen er under 0°C. Elsbett er autoriseret forhandler af Eberpächer oliefyr, og kan levere forskellige modeller og udstyr til fornuftig pris.

5) EGR systemet fører en del af udstødningen tilbage til indsugningsmanifolden under dellast. Hvis ventilen der skal åbne og lukke for udstødningsgassen sætter sig fast i åben position, f.eks. pga. sodaflejringer, vil det bevirke at insugningsmanifolden og evt. indsugningsventiler sovses til i sod og uforbrændt brændstof.

6) Chiptuning introducerer en usikkerhed da modificeringssystemet kun er langtidsafprøvet med motorer med motorstyringer programmeret fra fabrikken. Der er ofte tale om chiptuning der hæver motorydelsen ved at øge mængden af brændstof og forbrændingsluft, hvilket kan medfører en øget mængde uforbrændt brændstof i motoren. Se tillige  1

7) For alle motorer med direkte indsprøjtning er der en tendens til at rapsoliebrændstof passerer stemplerne og havner i motorolien. Fænomenet er mest udpræget for 1-tank systemet med mange koldstarter, men er også aktuelt for 2-tank systemer. Ved tilstrækkelig stor mængde rapsolie i motorolien over tilstrækkelig lang tid kan motoroliens viskositet pludselig stige betydeligt(fortykkelse), i værste fald så meget at smøringen reduceres så meget motoren kan tage skade. Det er derfor vigtigt at skifte olien i god tid. Erfaringer viser at planteoliebaseret motorolie forsinker tidspunktet for hvornår motorolien ændrer karakter. Som tommelfingerregel må der ikke være mere en 10% planteolie i motorolien. Man kan med fordel sende en olieprøve til analyse for at se hvor meget planteolie der er i motorolien. Elsbett anbefaler at anvende FUCHS Plantomot 5W40.

8) den originale fødepumpe der er indbygget i tanken fjernes og erstattes af en ekstern monteret elektrisk fødepumpe.

9) Firmaet ELSBETT lukkede og slukkede ved udgangen af 2010 efter kort periode med insolvens. Navnet eksisterer stadig i bla. Holland og England. Mange af produkterne markedsføres nu af firmaet ANC der drives af en tidligere ingeniør fra ELSBETT. DAJOLKA forhandler produkterne fra ANC, men tilbyder også egne produkter.

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2017
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net