Fortykkelse af motorolie i PPO motorer.
Fortykkelse af motorolie kan forekomme i PPO motorer. Det skyldes at uforbrændt PPO passerer ned i bundkaret til motorolien, hvilket umiddelbart uproblematisk, men som efter nogen tid kan polymerisere pga. af den hårde varmepåvirkning - dvs. at PPO molekylerne knytter sig til hinanden og danner større komplekse molekylestrukturer. Fænomenet forekommer stort set kun for motorer med direkte indsprøjtning, og er mest udpræget for motorer med mange koldstarter og/eller meget kørsel ved lav belastning/tomgang.  Motorer med 2-tank systemer er dog mindre udsat da disse som regel ikke foretager koldstarter på PPO.

Noget tyder også på at der finder en vekselvirkning sted mellem kvaliteten af PPO brændstoffet(mængden og typen af fremmedstoffer, syretal osv.), og kvaliteten af motorolien. Flere hævder at motorolie fremstillet syntetisk af planteolie, f.eks. FUCHS Plantomot, har en større modstandskraft overfor motoroliefortykkelse.

Motoroliefortykkelse kan forekomme forholdsvist pludseligt - dog kan man få en advarsel ved at opleve at den kolde olie på oliepinden opfører sig anderledes og løber langsommere af end normalt. Hvis man oplever dette skal man hurtigst muligt sørge for at få skiftet motorolien og oliefilteret. Olien skal aftappes efter at motoren har været kørt varm, så motorolien er blevet så tyndflydende som muligt.

For at give et indtryk af hvad motoroliefortykkelse kan betyde for en motor har vi fremstillet nedenstående billedserie, som viser kold fortykket motorolie der er hældt ud på et stykke A4 papir, som herefter holdes op i lodret stilling. Der er ingen tvivl om at motorolie med den konsistens vil forhindre effektiv smøring af motoren, især hvor lange snævre smørepassager fører frem til smørepunktet, f.eks. smøring af turbo og oliespray til køling af stempler. I dette konkrete tilfælde stammer motorolien fra en VW TDI motor konverteret med 1-tank system. Ved havariet havde den kørt 10.000km siden sidste olieskift mod de foreskrevne 7.500km, oven i købet i vinterhalvåret hvor fænomenet med nedtrængning af planteolie i motorolien er størst pga. koldere start temperatur og længere drifttid fra start og til motoren er driftvarm. I det konkrete tilfælde var det tilsyneladende kun turboen der havarerede pga. manglende smøring, men resten af motoren har med stor sandsynlighed også lidt under den manglende smøring, f.eks. stempelkølingen som foregår via trænge kanaler og dyser.


Umiddelbart efter at papiret er løftet til lodret position


16 sekunder efter at papiret er løftet til lodret position


26 sekunder efter at papiret er løftet til lodret position


52 sekunder efter at papiret er løftet til lodret position

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2017
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net