DIN 51 605 – norm for rapsolie som motorbrændstof, gældende fra marts 2010:

Parameter

Grænseværdi

Enhed

Karakteristiske egenskaber 1)

 gældende til 31/12 2011 4)

gældende fra 1/1 2012 5)

 

Massefylde

910 - 925

910 - 925

kg/m³

Flammepunkt 3)

min. 101

min. 101

°C

Kinematisk viskositet

max. 36,0

max. 36,0

mm²/s

Brændværdi 

min. 36

min. 36

MJ/kg

Cetantal

min. 40

min. 40

-

Jodtal

max. 125

max. 125

g Jod/100 g

Svovlindhold

max. 10

max. 10

mg/kg

Variable egenskaber 2)

 

 

 

Visuel kontrol

ingen synlig vand eller urenheder

ingen synlig vand eller urenheder  

Smudsindhold

max. 24

max. 24

mg/kg

Syretal         

max. 2,0

max. 2,0

mg KOH/g

Oxidationsbestandighed

min. 6,0

min. 6,0

h

Fosfor-indhold

max. 12

max. 3,0

mg/kg

Calcium (Ca)

sum max. 20

max. 1,0

mg/kg

Magnesium (Mg)

max. 1,0

Vandindhold

max. 750

max. 750

mg/kg

1) Disse egenskaber er naturbestemte og karakteristisk for rapsolie, og ændres ikke væsentligt pga. proces, håndtering og opbevaring af olien. Svovlindhold kan dog variere ift. dyrkningsparametre som typen af jordbund mm.
2) Disse egenskaber er variable og påvirkes af proces, håndtering og opbevaring af olie og frø.
3) Rapsolie har et naturligt flammepunkt på ca. 220°C, men i DIN51605 tillades ned til 101°C for at give mulighed for at tilsætte additiver der nedsætter flammepunktet.
4) Disse parametre er som udgangspunkt tilstrækkelige for motorer uden partikelfilter.
5) Disse parametre bør som udgangspunkt overholdes for motorer med partikelfilter.

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2017
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net