Elsbett 2-tank systemer til andre motorer med direkte indsprøjtning

Elsbett´s6 2-tank system til andre motorer med direkte indsprøjtning(DI) er beregnet til modificering af DI motorer der pt. ikke lader sig modificerer med et 1-tank system. Systemet fungerer ved at motoren startes og køres varm på dieselolie fra en separat tank, hvorefter der skiftes til opvarmet rapsolie. Før motoren standses skal man skifte tilbage til diesel for at skylle indsprøjtningssystemet. Traditionelt anvendes bilens originale tank til rapsolie, mens en lille dieseltank på 20-30 liter placeres i bagagerummet eller på reservehjulets plads. I nogle tilfælde hvor der er god plads til en ekstra tank, kan man installere f.eks. en 90 liters tank til rapsolie inde i bilen, mens den originale tank anvendes til dieselolie.

Efter modificering kan man anvende rapsolie, diesel eller blandinger af rapsolie og diesel i rapstanken, mens der i dieseltanken altid skal benyttes diesel. Rapsolien skal overholde kvalitetsstandarden herfor.

Systemet egner sig bedst til et kørselsmønster overvejende med længere ture. Minimums distancen for at det kan betale sig at køre med 2-tank system afhænger naturligvis af bilens brændstoføkonomi. Der forbruges typisk 0,5-1 liter diesel i opvarmningsfasen, og der skal skiftes tilbage til diesel ca. 0,5 liters forbrug før motoren stoppes. Om sommeren er opvarmnings- og skylletid kortere end om vinteren. Hvis bilen har oliefyr kan opvarmningstiden reduceres, men skylletiden kan som udgangspunkt ikke undgås.

Elsbett´s modificeringskit består udelukkende af kvalitetskomponenter fra producenter som BOSCH, Hella, BERU, NGK osv., samt enkelte specialfremstillede komponenter.

Kittet indeholder følgende dele

 
Principskitse af  Elsbett 2-tank systemer til andre motorer med direkte indsprøjtning

Varmeveksleren tilsluttes parallelt med varmeapparatet. Der monteres en elektrisk fødepumpe ved rapsolietanken og den originale fremløbsslange anvendes frem til varmeveksleren. Herfra føres rapsolien over det originale brændstoffilter til brændstofventilen. Dieseltanken monteres et egnet sted, og der monteres elektrisk fødepumpe ved tanken. Dieselolien føres gennem det medfølgende dieselfilter og fremløbsslange frem til brændstofventil. Brændstofventilen monteres på frem- og returløb fra indsprøjtningspumpen, så tæt på denne som muligt. Hvis motoren originalt er udstyret med en elektrisk fødepumpe i tanken, som det er tilfældet for mange Commonrailsystemer, installeres en 3. pumpe til at opretholde konstant fødetryk til indsprøjtningssystemet. Hvis der er installeret oliefyr 2 skal det forsynes med diesel. Det er en fordel at koble oliefyret ind på returen fra varmeapparat til motoren, således at motoren opvarmes hurtigere og varmetabet inden varmeveksleren minimeres. Systemet kan evt. tvangsstyre oliefyret til automatisk and tænde og køre indtil motoren er varm. Styreenheden monteres og pumper, termokontakt mm. forbindes hertil. Betjeningspanelet monteres i instrumentbrættet og forbindes til styreenheden.

Funktion:

Forudsætninger:

Typisk værktøj for montage:

Eksempler på biler konverteret med dette system:

Tilbage til oversigt over Elsbett modificeringssystemer


Fodnoter:

1) Der følger en ca. 20-30 liters TÜV godkendt dieseltank med kittet.

2) Det er ikke et krav at der er installeret oliefyr, men en rigtig god ting for motoren. Opvarmning af motoren før start giver en god start og efterfølgende opvarmning bringer motoren hurtigere op på driftstemperatur. Elsbett er autoriseret forhandler af Eberpächer oliefyr, og kan levere forskellige modeller og udstyr til fornuftig pris.

3) EGR systemet fører en del af udstødningen tilbage til indsugningsmanifolden under dellast. Hvis ventilen der skal åbne og lukke for udstødningsgassen sætter sig fast i åben position, f.eks. pga. sodaflejringer, vil det bevirke at insugningsmanifolden og evt. indsugningsventiler sovses til i sod og uforbrændt brændstof.

4) Chiptuning introducerer en usikkerhed da modificeringssystemet kun er langtidsafprøvet med motorer med motorstyringer programmeret fra fabrikken. Der er ofte tale om chiptuning der hæver motorydelsen ved at øge mængden af brændstof og forbrændingsluft, hvilket kan medfører en øget mængde uforbrændt brændstof i motoren.

5) For alle motorer med direkte indsprøjtning er der en tendens til at rapsoliebrændstof passerer stemplerne og havner i motorolien. Fænomenet er mest udpræget for 1-tank systemet med mange koldstarter, men er også aktuelt for 2-tank systemer. Ved tilstrækkelig stor mængde rapsolie i motorolien over tilstrækkelig lang tid kan motoroliens viskositet pludselig stige betydeligt(fortykkelse), i værste fald så meget at smøringen reduceres så meget motoren kan tage skade. Det er derfor vigtigt at skifte olien i god tid. Erfaringer viser at planteoliebaseret motorolie forsinker tidspunktet for hvornår motorolien ændrer karakter. Som tommelfingerregel må der ikke være mere en 10% planteolie i motorolien. Man kan med fordel sende en olieprøve til analyse for at se hvor meget planteolie der er i motorolien. Elsbett anbefaler at anvende FUCHS Plantomot 5W40.

6) Firmaet ELSBETT lukkede og slukkede ved udgangen af 2010 efter kort periode med insolvens. Navnet eksisterer stadig i bla. Holland og England. Mange af produkterne markedsføres nu af firmaet ANC der drives af en tidligere ingeniør fra ELSBETT. DAJOLKA forhandler produkterne fra ANC, men tilbyder også egne produkter.

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2017
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net