Elsbett 1-tank system til motorer med direkte indsprøjtning og fordelerpumpe.

Elsbett´s8 1-tank system til motorer med direkte indsprøjtning og fordelerpumpe er først og fremmest beregnet for den første generation af VW´s TDI og SDI motorer (findes i AUDI, VW, SEAT, SCODA og FORD), samt enkelte modeller fra Renault m.fl.. Systemet gør det muligt at køre på 100% ren rapsolie året rundt, dog skal motoren være udstyret med oliefyr for at det kan lade sig gøre i vinterhalvåret når temperaturen er under ca. 5-10°C. Alternativt til at anvende oliefyr kan man tilsætte 10-15% diesel til rapsolien under disse temperaturer.

Efter modificering kan man anvende rapsolie, diesel eller blandinger af rapsolie og diesel som brændstof. Rapsolien skal overholde kvalitetsstandarden herfor.

Elsbett´s modificeringskit består udelukkende af kvalitetskomponenter fra producenter som BOSCH, Hella, BERU, NGK osv., samt enkelte specialfremstillede komponenter.

Kittet indeholder følgende dele

 
Principskitse af Elsbett 1-tank system for motorer med direkte indsprøjtning og fordelerpumpe

Varmeveksleren tilsluttes parallelt med varmeapparatet. Fra brændstoftank til varmeveksler trækkes en ny hård fremløbsslange med større dimension. Den gamle fremløbsslange anvendes som ny returslange. Fra varmeveksleren trækkes nye bløde brændstofslanger til det originale- og det nye brændstoffilter. Det ene filter vælges som hovedfilter og elvarmelegemet monteres herpå. Det andet filter afspærres med stophanen, og bliver herefter til reservefilter. De modificerede dyser installeres og gløderørene udskiftes. Termokontakt og relæer installeres for styring af filtervarmer og gløderør, samt EDC(indsprøjtningspumpe og gløderør). Hvis der er installeret oliefyr 4 skal det forsynes med diesel fra separat tank. Det er en fordel at koble oliefyret ind på  returen fra varmeapparat til motoren, således at motoren opvarmes hurtigere og varmetabet inden varmeveksleren minimeres. Systemet kan tvangsstyre oliefyret til automatisk and tænde og køre indtil motoren er varm.

Funktion:

Forudsætninger:

Typisk værktøj for montage:

Eksempler på biler konverteret med dette system:

Tilbage til oversigt over Elsbett modificeringssystemer


Fodnoter:
1) Dyserne sendes til Elsbett hvor dyseholderne bliver modificeret og åbningstrykket ændret. Forsendelse med UPS og modificering er inkluderet i prisen. Det tager ca. 5 dage fra dyserne afsendes til de returneres. Hvis dine dyser allerede har kørt op mod 200.000km anbefaler vi at skifte dysespidserne/forstøverne - det koster kun merprisen for dysespidserne, og Elsbett kan udskifte dem gratis ved samme lejlighed. DAJOLKA har dyseholdere til flere modeller som kan benyttes for at reducere ventetiden på dyserne. Det anbefales altid at købe nye dysespidser i forbindelse med brug af vores ombytningsdyseholdere eller hvis dine TDI/SDI dyser allerede har kørt op mod 200.000km. TDI dysespidser kan bestilles på vores WebShop.

2) Gløderørene er modificerede. De kan købes i vores WebShop

3) Med kittet leveres et brændstoffilter med Ø80mm filterhus af stål, som passer til montage af filtervarmeren. Det vil normalt blive anvendt som hovedfilter, men hvis bilens originale filter passer til filtervarmeren kan dette benyttes som hovedfilter. Dette kan være en fordel f.eks. på VW modeller hvor returflowet fra indsprøjtningspumpen føres tilbage til brændstoffilteret.

4) Det er ikke et krav at der er installeret oliefyr, men en rigtig god ting for motoren. Opvarmning af motoren før start giver en god start og efterfølgende opvarmning bringer motoren hurtigere op på driftstemperatur. Hvis ikke der er installeret oliefyr bør der mixes 10-15% i rapsolien om vinteren når temperaturen er under 5-10°C. Elsbett er autoriseret forhandler af Eberpächer oliefyr, og kan levere forskellige modeller og udstyr til fornuftig pris.

5) EGR systemet fører en del af udstødningen tilbage til indsugningsmanifolden under dellast. Hvis ventilen der skal åbne og lukke for udstødningsgassen sætter sig fast i åben position, f.eks. pga. sodaflejringer, vil det bevirke at indsugningsmanifolden og evt. indsugningsventiler sovses til i sod og uforbrændt brændstof.

6) Chiptuning introducerer en usikkerhed da modificeringssystemet kun er langtidsafprøvet med motorer med motorstyringer programmeret fra fabrikken. Der er ofte tale om chiptuning der hæver motorydelsen ved at øge mængden af brændstof og forbrændingsluft, hvilket kan medfører en øget mængde uforbrændt brændstof i motoren.

7) For alle motorer med direkte indsprøjtning er der en tendens til at rapsoliebrændstof passerer stemplerne og havner i motorolien. Fænomenet er mest udpræget for 1-tank systemet med mange koldstarter, men er også aktuelt for 2-tank systemer. Ved tilstrækkelig stor mængde rapsolie i motorolien over tilstrækkelig lang tid kan motoroliens viskositet pludselig stige betydeligt(fortykkelse), i værste fald så meget at smøringen reduceres så meget motoren kan tage skade. Det er derfor vigtigt at skifte olien i god tid. Erfaringer viser at planteoliebaseret motorolie forsinker tidspunktet for hvornår motorolien ændrer karakter. Som tommelfingerregel må der ikke være mere en 10% planteolie i motorolien. Man kan med fordel sende en olieprøve til analyse for at se hvor meget planteolie der er i motorolien. Elsbett anbefaler at anvende FUCHS Plantomot 5W40.

8) Firmaet ELSBETT lukkede og slukkede ved udgangen af 2010 efter kort periode med insolvens. Navnet eksisterer stadig i bla. Holland og England. Mange af produkterne markedsføres nu af firmaet ANC der drives af en tidligere ingeniør fra ELSBETT. DAJOLKA forhandler produkterne fra ANC, men tilbyder også egne produkter.

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2017
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net