Elsbett 1-tank system til forkammermotorer (IDI)

Elsbett´s7 1-tank system til forkammermotorer gør det muligt at køre på 100% ren rapsolie året rundt. Systemet er beregnet for modificering af forkammermotorer med fordeler- eller rækkepumpe af følgende fabrikater: BOSCH, Nippon, Zexel og Doowon, men ikke pumper af følgende fabrikater CAV/Lucas/Delphi, Stanadyne og Roto-Diesel. Systemet finder ligeledes anvendelse på en del industrimotorer med Pumpe-Ledning-Dyse indsprøjtningssystem, f.eks. Yanmar, Kubota og Lombardini.

Efter modificering kan man anvende rapsolie, diesel eller blandinger af rapsolie og diesel som brændstof. Rapsolien skal overholde kvalitetsstandarden herfor.

Elsbett´s modificeringskit består udelukkende af kvalitetskomponenter fra producenter som BOSCH, Hella, BERU, NGK osv., samt enkelte specialfremstillede komponenter.

Returdrosle med overtryksventil ELSBETT dysespidser Gløderør Installationsvejledning, diagrammer, garantibevis, servicebog mm.
Dele i ELSBETT 1-tank kit til forkammermotorer

Kittet indeholder følgende dele

Grundsystemet er stort set det samme for alle typer forkammermotorer, men for hver enkelt motor vælges dyser, gløderør , og elsystem til styring af filtervarmer og gløderør, samt eventuelt styring af indsprøjtningspumpe hvis denne er elektronisk reguleret.

 
Principskitse af Elsbett 1-tank system for forkammermotorer.

Varmeveksleren tilsluttes parallelt med varmeapparatet. Fra brændstoftank til varmeveksler trækkes en ny hård fremløbsslange med større dimension. Den gamle fremløbsslange anvendes som ny returslange. Fra varmeveksleren trækkes nye bløde brændstofslanger til det originale- og det nye brændstoffilter. Det ene filter vælges som hovedfilter og elvarmelegemet monteres herpå. Det andet filter afspærres med stophanen, og bliver herefter til reservefilter. De nye dysespidser installeres i de eksisterende dyseholdere1 og gløderørene udskiftes. Termokontakt og relæer installeres for styring af filtervarmer og gløderør, samt eventuelt indsprøjtningspumpe. For enkelte modeller installeres ligeledes en elektrisk fødepumpe ved brændstoftanken 5.

Funktion:

Forudsætninger:

Typisk værktøj for montage:

Eksempler på biler/køretøjer konverteret med dette system:

Tilbage til oversigt over Elsbett modificeringssystemer


Fodnoter:
1) Til langt de fleste modeller leveres løse dysespidser som skal installeres i de originale dyseholder. Dette er arbejde for et dieselværksted. Til enkelte modeller med 2-trins åbningstryk, f.eks. VW AAZ, monterer Elsbett dyserne i de originale dyseholdere. Forsendelse t/r til Tyskland og montagen er inkl. i prisen for kittet. DAJOLKA har ombytningsdyseholdere som kan benyttes for at reducere ventetiden på dyser.

2) Dysespidser kan kun købes løse fra Elsbett hvis det er til udskiftning af dyser fra et kit man tidligere har købt.

3) Gløderør kan i de fleste tilfælde købes i fri handel, med mindre at der er tale om modificerede gløderør. Det fremgår af styklisten, der leveres med kittet, om gløderøret er modificeret. Notér fabrikat og nummer på de nye gløderør inden de installeres. Benyt kun gløderør af samme fabrikat, type og dimensioner som de der leveres med kittet. Gløderør kan købes på vores WebShop.

4) Med kittet leveres et brændstoffilter med Ø80mm filterhus af stål (oftest Mahle KL41), som passer til montage af filtervarmeren. Det vil normalt blive anvendt som hovedfilter, men hvis bilens originale filter passer til filtervarmeren kan dette benyttes som hovedfilter. Dette kan være en fordel f.eks. på VW modeller hvor returflowet fra indsprøjtningspumpen føres tilbage til brændstoffilteret. Brændstoffiltre kan købes i fri handel eller her på siden.

5) På de fleste modeller med original elektrisk fødepumpe i tanken fjernes denne og erstattes med en ekstern pumpe der leveres med kittet, f.eks. BMW. På enkelte modeller tilføjes en elektrisk fødepumpe ved tanken for at forsyne indsprøjtningspumpen med tilstrækkelig mængde brændstof, f.eks. Mitsubishi L200.

6) EGR systemet fører en del af udstødningen tilbage til indsugningsmanifolden under dellast. Hvis ventilen der skal åbne og lukke for udstødningsgassen sætter sig fast i åben position, f.eks. pga. sodaflejringer, vil det bevirke at insugningsmanifolden og evt. indsugningsventiler sovses til i sod og uforbrændt brændstof.

7) Firmaet ELSBETT lukkede og slukkede ved udgangen af 2010 efter kort periode med insolvens. Navnet eksisterer stadig i bla. Holland og England. Mange af produkterne markedsføres nu af firmaet ANC der drives af en tidligere ingeniør fra ELSBETT. DAJOLKA forhandler produkterne fra ANC, men tilbyder også egne produkter.

 

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2017
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net