Peugeot Partner 1.9D, årg. 1999
Bilen blev ombygget med 1 tank system i januar 2007, så bilen kunne køre på ren planteolie og/eller den tyndtflydende del af brugt fritureolie.
Imidlertid bliver en stor del af den fritureolie der indsamles meget tyktflydende eller helt stift ved omgivelsestemperatur - værst om vinteren. For at kunne anvende denne del af fritureolien er det nødvendigt at opbevare fritureolien i en separat ekstra tank, og opvarme brændstofslanger, ekstra tank og omskiftningsventilerne. Dette 2-tank system til fritureolie blev installeret i februar 2009.
Bilen kører i Nord Sverige.

Komponenter til 2-tank ombygning til fritureolie:
- varmeveksler (hvis motoren er ombygget til planteolie anvendes den eksisterende)
- brændstoffilter til fritureolie med tilslutning for kølevand
- Slange I Slange system (SIS)
- 2 stk. magnetventiler
- ekstra tank med varmespiral for tilslutning af kølevand
- kontakt, ledninger og tidsforsinkerrelæ mm.

Funktion af 2-tank systemet:
1) Motoren startes på diesel (eller rapsolie hvis ombygget hertil)
2) Mens motoren køres varm opvarmes brændstoffet, således at indsprøjtningspumpe og skifteventiler opvarmes. Samtidigt cirkulere kølevand igennem friturefilteret, omkring slangerne til frituretanken og ind gennem varmespiralen i tanken.
3) Med en kontakt skiftes ventilerne over på frituretanken.
4) Før man vil stoppe motoren for afkøling skiftes tilbage til diesel/raps. Der er forsinkelse på returventilen, således at det meste af fritureolien skylles tilbage til frituretanken, samtidigt med at motoren suger diesel eller rapsolie fra den anden tank. På omskifterkontakten har man mulighed for manuelt at aktivere skyllefunktionen, således at dieselolie skyller systemet igennem. Denne funktion benyttes f.eks. til udluftning af diesel kredsen efter man har skiftet dieselfilter.

Varmeveksler Magnetventil fremløb Magnetventil returløb Brændstoffilter fritureolie Brændstoffilter diesel/rapsolie Tilslutning til SIS
Ventiler og varmeveksler sidder øverst i billedet. Brændstoffilter til fritureolie sidder til venstre og filter til diesel/rapsolie sidder til venstre.
(Peg på komponenterne med musen for skærmtip)

Brændstoffilter fritureolie SIS - Slange I Slange Kølevand til SIS Fritureolie fra tank Kølervand til brændstoffilter Kølevand fra brændstoffilter Elektrisk varmebånd på brændstoffilter (fra oprindelige 1-tank system)
Brændstoffilter til friture, opvarmet af kølevand. Fritureolien kommer fra tanken gennem en brændstofslange der ligeledes opvarmes af kølevand vha. af vores Slange I Slange system (SIS).
(Peg på komponenterne med musen for skærmtip)


Returventilen øverst i billedet, og returslangen (SIS) midt i billedet.


Ekstra tanken er lavet af en 65 liters olietønde. Kølevandet fra SIS systemet vender gennem en spiral inde i tanken.


Fritureolien var for stift til at hælde på tanken, selvom dunken havde stået i fyrrummet hele natten . . .


. . . derfor blev en mindre del af olie opvarmet . . .


. . . og blandet i dunken med den stivnede fritureolie. På billedet ses Peter der ejer bilen.


Den stivnede del ligger forsat nederst i dunken med den varme flydende del på toppen.


Efter en rystetur af dunken kan den tyktflydende blanding hældes på tanken.

 

Billeder af oprindelig ombygning med 1-tank system til planteolie.

 

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2017
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net