Filtreringshjælpemiddel til reduktion af Fosfor, Calcium, Magnesium, Svovl og Vand i koldpresset rapsolie.
I takt med skærpede emissionskrav og introduktion af partikelfiltre på nye dieselbiler, stiger kvalitetskravene til planteolie som motorbrændstof. Kvalitetskravene er specificeret i DIN51605, hvor nye skærpede krav trådte i kraft 1/1 2012. Indtil da var det muligt at overholde kvalitetskravene ved koldpresning og filtrering af rapsolie, men de skærpede krav kan ikke opnås ved denne teknik alene. Det er nødvendigt at reducere de askedannende stoffer som Fosfor(P), Calcium(Ca) og Magnesium(Mg) yderligere. Dette kan gøres ved at benytte et naturligt lermineral som filtreringshjælpemiddel, idet lermineralet kan binde de pågældende askedannende stoffer til sig, og som dermed efterfølgende kan fjernes med filtrering. Lermineralet har desuden den egenskab at indholdet af svovl(S) og emulgeret vand i olien reduceres.

På større anlæg tilsættes lermineralet til mixertanken med den rå rapsolie lige efter presseren, før filtrering. På mindre anlæg kan mineralet tilsættes til den rå olie i bundfældningstanke, eller til allerede filtreret olie. Det er nødvendigt at omrøre for at give mineralet tid til at virke og binde stofferne til sig.


Grafen viser resultatet af forsøg vi har lavet med en koldpresset rapsolie, som oprindeligt indeholdt hhv. 17,1 PPM fosfor(P) og 23,1 PPM Calsium+Magnesium(Ca+Mg), begge værdier var lidt for høje til motorer uden partikelfilter jf. DIN51605 grænseværdier 2011, og alt for høje for motorer med partikelfilter jf. DIN51605 grænseværdier 2012.

Lermineralet blev tilsat til rapsolie der allerede var filtreret, og derefter blev blandingen omrørt et par gange, hvorefter olien fik lov at bundfælde. Til sidst blev olien filtreret igennem vores ½my patronfiltre. Resultatet viser at ved tilsætning af blot 0,2% lermineral svarende til en omkostning på 5,50øre/liter, kunne indholdet af P, Ca+Mg reduceres tilstrækkelig til at DIN51605 2011 kunne overholdes, dvs. olien kan anvendes i almindelige dieselmotorer uden partikelfilter. For at opfylde DIN51605 2012 kravene, skulle der tilsættes 0,6% lermineral, svarende til en omkostning på 16,5 øre/liter. I omkostningerne er ikke indregnet udgifter til filtrering, som typisk ligger på 5-10øre/liter.


Lermineral pulver

Lermineralet leveres i 18kg sække og koster 38kr/kg inkl. moms. For større mængder er prisen mindre.

 

Tilbage - WebShop


DAJOLKA, Dalmosevej 2, DK-9330 Dronninglund, Danmark. Kontakperson: Niels Ansø
mob.: 4241 5139,  email: info@dajolka.dk
© 2018
www.DAJOLKA.dk , www.DAJOLKA.net